Zahájení školního roku 2018/2019 - pondělí 3.9.2018

23.08.2018 20:33

1. ročníky tříletých učebních oborů         8.00 hodin – budova školy - Školní 416 - AULA

2., 3. a 4. ročníky učeb. a stud. oborů                9.00 hodin – tělocvična školy, Školní 416

1. ročník 1,5 letého oboru (automechanik - řidič profesionál) - 10.00 hodin - budova školy - Školní 416 - AULA