GDPR - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416 příspěvková organizace, se sídlem Školní 416, 739 91 Jablunkov, IČO: 00100340 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde: Page2

Pokud Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Střední odborné školy a Středního odborného učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvkové organizaci
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí  od 1.1.2020 společnost I3 Consultants s.r.o., IČ 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6.

Kontaktní osobou za výše jmenovanou společnost je Ing. Radek Fischer, e-mail : r.fischer@i3c.cz, telefon : +420 543 214 714, +420 606 712 204,