Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek !!!

07.05.2020 20:24

Aktuální termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek naleznete na odkazu níže:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

Maturitní zkouška: mz_casova_osa_6_5.pdf (97,3 kB)
Závěrečná zkouška: zz_casova_osa_6_5.pdf (71,9 kB)
Přijímací zkouška: pz_casova_osa_6_5.pdf (95,9 kB)

 
Harmonogram MZ

Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června

Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června

Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

Písemná profilová část 16.6.2020

Ústní maturitní část a obhajoba 18.6.2020

Didaktické testy probíhají na Obchodní Akademii v Českém Těšíně.
 

Harmonogram jednotné přijímací zkoušky

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června

Jeden termín pro všechny.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 23. června