Projekt "Ready, Steady, Go!"

02.10.2018 20:58

1. 10. 2018 jsme zahájili práci na projektu „Ready, Steady, Go!“ (2018-1-CZ01-KA202-048161), který je hrazen z grantu EU v rámci programu Erasmus + KA2: Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe. Tento projekt je zaměřen na zvýšení odborných kompetencí žáků s cílem prohloubit jejich znalosti v oblasti elektro mobility, dále na zlepšení jejich komunikativních dovedností v anglickém jazyce a na výměnu zkušeností při vzájemné spolupráci se školami z Polska, Řecka a Rumunska.