Přihlášky k podzimní maturitní zkoušce.

12.06.2014 14:56
K podzimnímu termínu maturitní zkoušky (celé nebo opravné) je třeba se osobně přihlásit do  25.6.2014  u zást.řed.školy mgr. Grzegorzewské.