Přihlásit se na podzimní maturu!!!

11.06.2018 08:02

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2018 je nutno se osobně přihlásit do 25.6.2018 u zřtv mgr. Grzegorzewské.
Jedná se o řádný i opravný termín.