Přihlásit se na podzimní maturitu !!!

10.06.2019 21:34

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky 2019 je nutno se osobně přihlásit do 25.6.2019 u zřtv mgr. Grzegorzewské.
Jedná se o řádný i opravný termín.