Přihlášení k maturitě do 1. prosince 2017!!!

14.11.2017 20:14

K jarnímu termínu maturitní zkoušky 2018 je nutno se osobně přihlásit do 
1. prosince 2017 u zřtv mgr. Grzegorzewské !!!

Jedná se o řádný i opravný termín.