Převzetí přihlášky k maturitní zkoušce !!!

01.07.2014 20:45

Potvrzené Výpisy příhlášky k maturitní zkoušce MZ2014P je třeba převzít proti podpisu do 7.7.2014 v kanceláři školy, ul. Školní 416.