Převzetí přihlášek k maturitě!!!

06.12.2015 11:46

Potvrzené Výpisy přihlášky k maturitní zkoušce MZ2016 je třeba převzít proti podpisu do 21.12.2015 u zřtv. mgr. Grzegorzewské.