Podzimní maturita 2018

22.06.2018 10:43

P o d z i m n í    o b d o b í     2018

Společná část maturitní zkoušky 

Didaktické testy a písemné práce:          3.9.2018 - 7.9.2018
Ústní maturitní zkouška:                         11.9.2018  (3.D)
                                                                12.9.2018  (4.S)

                                      

Profilová část maturitní zkoušky :

Písemná maturitní zkouška:  10.9.2018

Ústní maturitní zkouška + obhajoba:  11.9.2018  (3.D)
                                                            12.9.2018  (4.S)