Oznámení - změna místa výuky

30.01.2015 13:18

Z důvodu probíhajících prací na zateplování budovy a výměny oken v budově školy (ul. Školní 416), bude

teoretické vyučování učňovských oborů ( 1.B, 2.C, 3.B)  od 2. února 2015 probíhat v budově školy na ul. Zahradní.