Adaptační pobyt pro 1. ročníky

22.08.2013 11:25

CESTA KOLEM SVĚTA

( Poznej svět poznáš sám sebe )

 

 

Ahoj kamaráde, jako jeden z mnoha uchazečů o palubní lístek na naší loď, která vyráží na cestu kolem světa, jsi právě ty měl to štěstí a lístek na palubu jsi dostal právě teď.

Nezapomeň, si sebou vzít jakýkoliv předmět, který je pro tebe typický a charakterizuje Tě. Zabal ho do čehokoli jako dárek a při nástupu na loď jej odevzdáš jako vstupní, palubní  lístek.

 

Ještě nezapomeň : Oblečeni na 2 dny strávené v přírodě do  deště i horka. Šátek, psací potřebu, obálku, dobrou náladu.

 

Co si sebou nebrat : Peníze, mobilní telefon, jídlo.

 

Tvoje Loď vyplouvá  2.9. 2013

Pozor změna!

Zahájení školního roku 2. 9.2013 v 8, 00  v budově školy.

 

Čas a místo nástupu do autobusu:  08,30 na nádvoří školy

 

Čas a místo návratu:   3.9. 2013 na nádvoří školy, v 16-17 hodin

 

 

 

 

 

 

 

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace

 

Adaptační pobyt – Středisko Nýdek

2. – 3. 9. 2013

 

Zahájení adaptačního pobytu: 2.9.2013 v 8,30 na nádvoří školy SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov

 

Ukončení adaptačního pobytu: 3.9.2013 v 16-17 hodin na nádvoří školy SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov

 

Souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastnil/a adaptačního pobytu ve dnech 2. – 3.9.2013. Stravování bude zajištěno školou, proto je nutné 2.9.2013 nahlásit žáka do stravovacího systému školy. Poplatek 500 Kč za adaptační kurz je nutné uhradit 2.9.2013 při zahájení školního roku společně s příspěvkem 300 Kč na SRPŠ. Žáci budou při zahájení školního roku poučeni o chování, bezpečnosti a organizaci adaptačního pobytu. Budou upozorněni na zákaz kouření, či požití alkoholu a jiných návykových látek.

Oznamujeme tímto, že v případě podezření budou žáci testováni na požití alkoholu a jiných návykových látek. Rovněž může být provedena kontrola, zda žáci v době adaptačního pobytu neuchovávají alkohol, cigarety a jiné návykové látky.

V případě pozitivního testu nebo dalších závažných kázeňských přestupků, je zákonný zástupce povinen vyzvednout si žáka na středisku v Nýdku a následně budou vyvozena další  příslušná kázeňská opatření.

Rovněž prohlašuji, že v našem bydlišti nenařídil okresní hygienik ani ošetřující lékař žádné karanténní opatření a rovněž mi není známo, že by naše dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly infekční chorobou. Jsem si vědom následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení neodpovídalo skutečnosti.

Léky předepsané lékařem: ano – ne (důvod)……………………………………………………….

 

Jméno a příjmení žáka…………………………………………………………………………………

Adresa trvalého bydliště……………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………………………………...

Telefonický kontakt zákonného zástupce……………………………………………………………...

 

Podpis zákonného zástupce…………………………………………………………………………..