Sdělení žákům a rodičům!!!

18.06.2020 15:34

Vážení rodiče a žáci,

závěrečné hodnocení žáků vyplývá z VYHLÁŠKY 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 (viz příloha), která stanovuje tato 3 základní kritéria:

1)      známky získané před uzavřením škol (tj. do 11. 3. 2020)

2)      podpůrně známky získané v průběhu distančního studia

3)      podpůrně známka za 1. pololetí

 

Při vytváření závěrečné známky na konci školního roku učitelé zohlední všechna 3 uvedená kritéria.

 

Dále žáci, kteří v pololetí nebyli hodnoceni a měli termín klasifikační zkoušky určený po 10. 3. 2020, mají stanovený termín klasifikace za 1. pololetí na pondělí 22. 6. 2020 v 8:00. Klasifikační zkoušky proběhnou v budově školy na ul. Školní.

Žáci, kteří byli v pololetí klasifikováni stupněm nedostatečný, ale zapojovali se do distanční výuky v průběhu mimořádných opatření, případně získali známky ještě před uzavřením škol, tj. před 11. 3. 2020, budou hodnoceni na základě kritérií 1) až 3) uvedených výše.

Pokud se tito žáci do distanční výuky z nějakého důvodu zapojit nemohli nebo se zapojili jen zcela okrajově, zůstanou na konci školního roku nehodnoceni, popř. budou hodnoceni známkou „nedostatečný“ a budou muset skládat klasifikační (opravné) zkoušky poslední týden v srpnu podle termínů uvedených na opisu vysvědčení nebo v Bakaláři ve výchovných opatřeních.

 

Vysvědčení budou předávána v pátek 26. 6. 2020 v 8:30!

Předávání vysvědčení bude probíhat v učebnách jednotlivých tříd, ve kterých obvykle probíhá výuka, až na třídu 1.B, která si vyzvedne vysvědčení v učebně v 1.patře v rohu (podle označení 1.B).

V případě nejasností hodnocení v konkrétním předmětu se obraťte na vyučujícího daného předmětu, popř. na třídního učitele.

 

S pozdravem,

Ing. Roman Szotkowski

Ředitel školy

 

P.S.: V den vysvědčení máte poslední možnost vyzvednout si věci ze skříněk na OV, v opačném případě budou zámky rozstřiženy a věci zlikvidovány!

Dodejte omluvenky za období od 23.1.2020 do 11.3.2020  buď osobně během konzultací, nebo ofoťte a zašlete na školní g-mail třídnímu učiteli!