Přihlášky k podzimní maturitní zkoušce

12.06.2015 12:25

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky (celé nebo opravné) je třeba se osobně přihlásit do  25.6.2015  u zást.řed.školy mgr. Grzegorzewské!!!