Převzetí přihlášky k maturitní zkoušce!!!

29.06.2015 08:35

Potvrzené Výpisy přihlášky k maturitní zkoušce MZ2015P je třeba převzít proti podpisu do 7.7.2015 v kanceláři školy, ul. Školní 416.