Dopis rodičům

12.03.2020 14:19

Vážení rodiče,

S ohledem na mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

Zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020:

 -    osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-          osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Žáci SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov budou v rámci samostudia dostávat domácí úkoly prostřednictvím aplikace Bakalář.

Prosím zajistěte, aby vaše děti pravidelně věnovaly pozornost pokynům vyučujících a svědomitě plnili požadované úkoly a tím se předešlo jejich problémům s doháněním učiva pro tento školní rok.

V případě potřeby kontaktujte třídního učitele či vyučujícího prostřednictvím e-mailu v Bakaláři či e-mailových adres uvedených na našich internetových stránkách v sekci LIDÉ ve škole.

Děkujeme za spolupráci.

S úctou,

Ing. Roman Szotkowski - ředitel

Dopis_rodičům__mimořádné_opatření.docx (75,2 kB)