3. kolo přijímacího řízení

29.06.2020 19:35

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do do všech oborů s termínem doručení přihlášky do 1. 8. 2020.

 

Informace o oborech najdete na https://www.nebojseremesla.cz/Nabidka-oboru/

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Studijní_čtyřleté_obory_s_maturitou.pdf (478 kB)

Učební_tříleté_obory_s_výučním_listem.pdf (472,9 kB)

Učební_obor_s_výučním_listem_zkrácené_1,5_leté_studium.pdf (473,5 kB)