3.9.2019 proběhl adaptační kurz

05.09.2019 22:01

V úterý 3. 9. 2019 se v prostorách výletiště Písečná konal adaptační kurz žáků prvních ročníků maturitního oboru Dopravní prostředky a učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů. Žáci měli možnost seznámit se se svými třídními učiteli, vzájemně se hlouběji poznat a stmelit kolektiv zábavnou formou. V rámci adaptačního kurzu probíhaly různé hry a kreativní soutěže a nechybělo ani tradiční opékání párků.

     Foto:   ZDE