Profilová část maturity

Rozhodnutí ředitele školy o stanovení předmětů profilové části MZ pro školní rok 2020/2021
(dle par. 79 Školského zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 177/2009)

 

1. Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky


Dopravní prostředky   23-45-M/01  -  4.S

  • Výroba a logistika (VL)  -  ústní zkouška z odborných předmětů
  • Silniční vozidla (SV), Mechanika (ME)  -  písemná zkouška z odborných předmětů
  • Opravárenství a diagnostiky (OAD), Praxe  -  maturitní práce - obhajoba
  • Český jazyk a literatura - písemná práce a ústní zkouška
  • Anglický jazyk - písemná práce a ústní zkouška (pokud si student zvolí anglický jazyk ve společné části M
 
 
 
 
 

2. Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

 
 

web:  CERMAT, MŠMT,  NÚOV -  nová maturita